Εσωτερικός Καθαρισμός

Σαλόνια με ύφασμα

 • Πλύσιμο υφασμάτων και μοκέτας

 • Καθαρισμός ταπετσαρίας (ουρανός, πόρτες κ.α.)

 • Καθαρισμός πλαστικών (ταμπλό, πόρτες κ.α.)

 • Ενυδάτωση και συντήρηση όλων των πλαστικών

 • Απολύμανση με όζον

Υπάρχει και δυνατότητα αδιαβροχοποίησης υφασμάτων!

Όπου είναι εφικτό και εφόσον απαιτείται, γίνεται αφαίρεση όλων των καθισμάτων μέσα από το αυτοκίνητο αναλόγως με την κατάσταση τους.

Σαλόνια με δέρμα

 • Καθαρισμός δερμάτων

 • Πλύσιμο μοκέτας

 • Καθαρισμός ουρανού – ταπετσαρίες

 • Καθαρισμός πλαστικών (ταμπλό, πόρτες κ.α.)

 • Ενυδάτωση συντήρηση όλων των πλαστικών

 • Συντήρηση, προστασία και ενυδάτωση όλων των δερμάτων

 • Απολύμανση με όζον

Υπάρχει και δυνατότητα αδιαβροχοποίησης των δερμάτων με υλικό νανοτεχνολογίας!

Όπου είναι εφικτό και εφόσον απαιτείται, γίνεται αφαίρεση όλων των καθισμάτων μέσα από το αυτοκίνητο αναλόγως με την κατάσταση τους.